Obec Podluhy

IČO: 233731

okres Beroun, Středočeský kraj

www.obecpodluhy.cz, ou.podluhy@cmail.cz
Podluhy 51, 26801 Hořovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 531685,
  • Počet obyvatel 646 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 477.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Podluhy - mapa území

Přehled poplatků Podluhy

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme