Obec Přezletice

IČO: 240656

okres Praha-Východ, Středočeský kraj

www.prezletice.cz, obec.prezletice@prezletice.cz
Veleňská 48, 25073 Jenštejn

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 538671,
  • Počet obyvatel 1291 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 415.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Přezletice - mapa území

Přehled poplatků Přezletice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie16 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace205 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme