Obec Březina

IČO: 276472

okres Svitavy, Pardubický kraj

obecbrezina.com, obec.brezina@post.cz
Březina 81, 56923 Březina u Morav.Třebové

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 577871,
  • Počet obyvatel 354 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1163.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Březina - mapa území

Přehled poplatků Březina

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme