Obec Puklice

IČO: 286460

okres Jihlava, Kraj Vysočina

www.obecpuklice.cz, puklice@ji.cz
Puklice 24, 58831 Puklice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 587745,
  • Počet obyvatel 784 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1093.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Puklice - mapa území

Přehled poplatků Puklice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme