Obec Račetice

IČO: 673161

okres Chomutov, Ústecký kraj

www.racetice.cz, racetice@obecni-urad.net
Račetice, 43801 Žatec

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 546071,
  • Počet obyvatel 386 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 386.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Račetice - mapa území

Přehled poplatků Račetice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kč1.0.2012
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce120 Kč1.0.2012
technický nosič dat (CD)32 Kč1.0.2012
A4 tisk jedna strana barevně8 Kč1.0.2012
A4 tisk jedna strana čb6 Kč1.0.2012
A3 kopie mapového podkladu16 Kč1.0.2012
A4 kopie mapového podkladu9 Kč1.0.2012
A3 oboustranná čb kopie22 Kč1.0.2012
A3 jednostranná čb kopie15 Kč1.0.2012
A4 oboustranná čb kopie8 Kč1.0.2012
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kč1.0.2012

Provedené kontroly :

připravujeme