Obec Rokytnice

IČO: 70805202

okres Zlín, Zlínský kraj

www.rokytnice.org, podatelna@rokytnice.org
Rokytnice 58, 76321 Slavičín

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 556980,
  • Počet obyvatel 576 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 998.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Rokytnice - mapa území

Přehled poplatků Rokytnice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)40 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme