Obec Břežany

IČO: 573396

okres Klatovy, Plzeňský kraj

www.brezany-obec.cz, ou@brezany.jz.cz
Břežany 23, 34101 Horažďovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 541923,
  • Počet obyvatel 191 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1044.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Břežany - mapa území

Přehled poplatků Břežany

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut25 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme