Město Rožmberk nad Vltavou

IČO: 246115

okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

www.mestorozmberk.cz, ourozmberk@ck.ipex.cz
Rožmberk nad Vltavou 2, 38218 Rožmberk nad Vltavou

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 545767,
  • Počet obyvatel 369 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2481.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Rožmberk nad Vltavou - mapa území

Přehled poplatků Rožmberk nad Vltavou

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme