Město Řevnice

IČO: 241636

okres Praha-Západ, Středočeský kraj

www.revnice.cz, starosta@revnice.cz
Jiřího z Poděbrad 74, 25230 Řevnice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539643,
  • Počet obyvatel 3306 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1014.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Řevnice - mapa území

Přehled poplatků Řevnice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně12 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme