Obec Bříza

IČO: 263419

okres Litoměřice, Ústecký kraj

www.obecbriza.info, obec.briza@tiscali.cz
Bříza 110, 41301 Roudnice nad Labem

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 564648,
  • Počet obyvatel 461 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 778.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bříza - mapa území

Přehled poplatků Bříza

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace300 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme