Městys Stádlec

IČO: 252930

okres Tábor, Jihočeský kraj

www.stadlec.eu, starosta@stadlec.eu
Stádlec 150, 39162 Stádlec

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 553140,
  • Počet obyvatel 563 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1813.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Stádlec - mapa území

Přehled poplatků Stádlec

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie20 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně40 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace250 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb10 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme