Obec Stará Voda

IČO: 572748

okres Cheb, Karlovarský kraj

www.staravoda.cz, ou.stara_voda@tiscali.cz
Stará Voda 88, 35301 Stará Voda

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539112,
  • Počet obyvatel 459 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 5413.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Stará Voda - mapa území

Přehled poplatků Stará Voda

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme