Obec Stříbrnice

IČO: 542229

okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

www.stribrnice.cz, obec@stribrnice.cz
Stříbrnice 124, 68709 Boršice u Buchlovic

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 592625,
  • Počet obyvatel 421 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 606.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Stříbrnice - mapa území

Přehled poplatků Stříbrnice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme