Obec Bukovka

IČO: 273422

okres Pardubice, Pardubický kraj

www.bukovka.cz, obecbukovka@volny.cz
Bukovka 28, 53341 Lázně Bohdaneč

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 574830,
  • Počet obyvatel 396 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 554.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bukovka - mapa území

Přehled poplatků Bukovka

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme