Obec Šimanov

IČO: 373940

okres Jihlava, Kraj Vysočina

www.simanov-obec.cz, obecsimanov@centrum.cz
Šimanov 58, 58842 Větrný Jeníkov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 588008,
  • Počet obyvatel 206 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 622.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Šimanov - mapa území

Přehled poplatků Šimanov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut100 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně20 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme