Obec Šimonovice

IČO: 671886

okres Liberec, Liberecký kraj

www.simonovice.cz, simonovice@volny.cz
Minkovice 70, 46312 Liberec 25

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 564460,
  • Počet obyvatel 1033 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 719 (k 31.12.2014)

Katastr obce Šimonovice - mapa území

Přehled poplatků Šimonovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb4 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme