Obec Tetčice

IČO: 44947917

okres Brno-Venkov, Jihomoravský kraj

www.tetcice.cz, obec@tetcice.cz
Palackého 177, 66417 Tetčice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 583987,
  • Počet obyvatel 1098 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1512.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Tetčice - mapa území

Přehled poplatků Tetčice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace350 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme