Obec Uhlířov

IČO: 635421

okres Opava, Moravskoslezský kraj

www.uhlirov.cz, obec@uhlirov.cz
Uhlířov 55, 74784 Uhlířov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 568341,
  • Počet obyvatel 337 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 386.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Uhlířov - mapa území

Přehled poplatků Uhlířov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)80 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně8 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme