Město Velké Bílovice

IČO: 283673

okres Břeclav, Jihomoravský kraj

www.velkebilovice.cz, podatelna@velkebilovice.cz
nám. Osvoboditelů 570, 69102 Velké Bílovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 584983,
  • Počet obyvatel 3860 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2573.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Velké Bílovice - mapa území

Přehled poplatků Velké Bílovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut60 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme