Město Velké Hamry

IČO: 262595

okres Jablonec Nad Nisou, Liberecký kraj

www.velke-hamry.cz, muvh@velkehamry.cz
Velké Hamry 362, 46845 Velké Hamry

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 563838,
  • Počet obyvatel 2800 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 931.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Velké Hamry - mapa území

Přehled poplatků Velké Hamry

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme