Obec Vestec

IČO: 507644

okres Praha-Západ, Středočeský kraj

www.vestec.cz, podatelna@vestec.cz
Vestecká 3, 25242 Jesenice u Prahy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 513458,
  • Počet obyvatel 2272 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 472.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Vestec - mapa území

Přehled poplatků Vestec

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie15 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace208 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme