Obec Vráž

IČO: 233994

okres Beroun, Středočeský kraj

obec-vraz.cz, obec.vrazuberouna@seznam.cz
Školní 259, 26711 Vráž

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 531944,
  • Počet obyvatel 1096 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 632 (k 31.12.2014)

Katastr obce Vráž - mapa území

Přehled poplatků Vráž

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme