Obec Vysoká nad Labem

IČO: 269786

okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

www.vysoka-nad-labem.cz, info@vysoka-nad-labem.cz
Vysoká nad Labem 22, 50331 Vysoká nad Labem

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 571113,
  • Počet obyvatel 1450 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1532.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Vysoká nad Labem - mapa území

Přehled poplatků Vysoká nad Labem

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace160 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme