Město Vyškov

IČO: 292427

okres Vyškov, Jihomoravský kraj

www.vyskov-mesto.cz, posta@meuvyskov.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 592889,
  • Počet obyvatel 21341 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 5047.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Vyškov - mapa území

Přehled poplatků Vyškov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace400 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme