Město Zákupy

IČO: 261114

okres Česká Lípa, Liberecký kraj

www.zakupy.cz, starosta@mesto-zakupy.cz
Borská 5, 47123 Zákupy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 562262,
  • Počet obyvatel 2810 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 4076.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Zákupy - mapa území

Přehled poplatků Zákupy

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace160 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme