Obec Zlatá

IČO: 472131

okres Praha-Východ, Středočeský kraj

www.obeczlata.cz, obeczlata@email.cz
Zlatá 7, 25083 Škvorec

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 513644,
  • Počet obyvatel 265 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 112.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Zlatá - mapa území

Přehled poplatků Zlatá

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně30 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme