Městská část Praha-Čakovice

IČO: 231291

www.cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz
náměstí 25. března 121/1, 19600 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Městská část Praha-Čakovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.6 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3.2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb1.6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut63.5 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme