Městská část Praha-Slivenec

IČO: 241661

www.praha-slivenec.cz, slivenec@praha-slivenec.cz
K Lochkovu 6/2, 15400 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Městská část Praha-Slivenec

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)25 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně30 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut80 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme