Obec Černilov

IČO: 268674

okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

www.cernilov.eu, cernilov@iol.cz
Černilov 310, 50343 Černilov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 569917,
  • Počet obyvatel 2459 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2570.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Černilov - mapa území

Přehled poplatků Černilov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)70 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme