Ústavní soud

IČO: 48513687

www.usoud.cz, podani@usoud.cz
Joštova 625/8, 60200 Brno

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Ústavní soud

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut70 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie1.7 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme