Drážní úřad

IČO: 61379425

www.ducr.cz, sekretariat@ducr.cz
Wilsonova 300/8, 12106 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Drážní úřad

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně25 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme