Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČO: 62933591

www.nature.cz, aopkcr@nature.cz
Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11 - Chodov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně4 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)7 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)21 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace350 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme