Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

IČO: 65349423

www.uohs.cz, posta@compet.cz
třída Kpt. Jaroše 1926/7, 60200 Brno

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)7 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)8 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce238 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme