Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

IČO: 70844844

www.cuzzs.cz, info@cuzzs.cz
Jilmová 759/12, 13000 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb1 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace250 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce125 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme