Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

IČO: 70886288

www.hzspraha.cz, verejnost@hzs.mepnet.cz
Sokolská 1595/62, 12000 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb3.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3.5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)11 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme