Královéhradecký kraj

IČO: 70889546

www.kr-kralovehradecky.cz, posta@kr-kralovehradecky.cz
Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 50003

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Královéhradecký kraj

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně15 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)18 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace180 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme