Ústecký kraj

IČO: 70892156

www.kr-ustecky.cz, urad@kr-ustecky.cz
Velká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Ústecký kraj

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.6 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2.8 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5.4 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)8.7 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)5.8 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce113 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme