Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

IČO: 71009191

www.khsbrno.cz, sekretariat@khsbrno.cz
Jeřábkova 1847/4 Brno 60200, 0

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně20 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme