Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

IČO: 71009281

www.khskv.cz, sekretariat@khskv.cz
Závodní 360/94, 36006 Karlovy Vary

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně20 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)40 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace160 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme