Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČO: 71009299

www.khsplzen.cz, khs.plz@khsplzen.cz
Skrétova 1188/15, 30322 Plzeň

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme