Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

IČO: 75046962

www.suip.cz, plzen@oip.cz
Schwarzova 2617/27, 30100 Plzeň

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace800 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme