Městys Černý Důl

IČO: 277720

okres Trutnov, Královéhradecký kraj

www.cernydul.cz, uradmestyse@cernydul.cz
Černý Důl 48, 54344 Černý Důl

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 579114,
  • Počet obyvatel 721 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2216.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Černý Důl - mapa území

Přehled poplatků Černý Důl

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně12 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace120 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme