Město Česká Lípa

IČO: 260428

okres Česká Lípa, Liberecký kraj

www.mucl.cz, mesto@mucl.cz
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47036 Česká Lípa 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 561380,
  • Počet obyvatel 36805 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 6609.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Česká Lípa - mapa území

Přehled poplatků Česká Lípa

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8.5 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce80 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 20 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme