Obec Dětřichov

IČO: 276561

okres Svitavy, Pardubický kraj

www.obecdetrichov.cz, starosta.detrichov@seznam.cz
Dětřichov 46, 56802 Svitavy 2

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 577961,
  • Počet obyvatel 332 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1569.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Dětřichov - mapa území

Přehled poplatků Dětřichov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace600 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme