Obec Dobkovice

IČO: 261246

okres Děčín, Ústecký kraj

www.dobkovice.cz, oudobkovice@volny.cz
Dobkovice 101, 40703 Dobkovice u Děčína

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 562408,
  • Počet obyvatel 663 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 574.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Dobkovice - mapa území

Přehled poplatků Dobkovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme