Obec Bělá pod Pradědem

IČO: 302333

okres Jeseník, Olomoucký kraj

www.bela.cz, info@bela.cz
Domašov 381, 79085 Bělá pod Pradědem

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 523917,
  • Počet obyvatel 1841 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 9214.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bělá pod Pradědem - mapa území

Přehled poplatků Bělá pod Pradědem

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně40 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme