Obec Dolany

IČO: 255424

okres Klatovy, Plzeňský kraj

www.obec-dolany.cz, obec.dolany@worldonline.cz
Dolany 125, 33901 Klatovy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 556106,
  • Počet obyvatel 878 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2529.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Dolany - mapa území

Přehled poplatků Dolany

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme