Obec Dolní Břežany

IČO: 241202

okres Praha-Západ, Středočeský kraj

www.dolnibrezany.cz, kancelar@dolnibrezany.cz
5. května 78, 25241 Dolní Břežany

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539210,
  • Počet obyvatel 3699 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1065.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Dolní Břežany - mapa území

Přehled poplatků Dolní Břežany

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie16 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme