Město Dolní Kounice

IČO: 281701

okres Brno-Venkov, Jihomoravský kraj

www.dolnikounice.cz, info@dolnikounice.cz
Masarykovo nám. 2, 66464 Dolní Kounice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 582956,
  • Počet obyvatel 2420 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 897.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Dolní Kounice - mapa území

Přehled poplatků Dolní Kounice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)50 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)100 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme