Městys Doubravice nad Svitavou

IČO: 280143

okres Blansko, Jihomoravský kraj

doubravice.svazeksvitava.cz, doubravice@svazeksvitava.cz
náměstí Svobody 31, 67911 Doubravice nad Svitavou

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 581542,
  • Počet obyvatel 1334 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1068.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Doubravice nad Svitavou - mapa území

Přehled poplatků Doubravice nad Svitavou

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme